STRONA GŁÓWNA

DANUTA MIREK

 

 

mgr Psychologii

Certyfikowany Trener  Zarządzania

Doradca

MOJA FILOZOFIA PRACY

Dla pracownika efektywność i zysk to podstawa funkcjonowania organizacji a nie wizja, która może go zainspirować i zaangażować, podobnie  jak dobra organizacja pracy jest dopiero bazą do budowania motywacji.   Z drugiej strony trudno budować organizację tylko w oparciu o zapał i wizję; bez myślenia o efektywności i sprawnym zarządzaniu.

 Przywództwo to ciągłe, dynamiczne poszukiwanie sposobu, w jaki pogodzić różnorodne interesy.

Nie powinniśmy zapominać, że firma powinna być  wspólnotą ludzką a nie tylko grupą bezimiennych, łatwo wymienialnych osób mających zrealizować powierzone im zadania. Myślenie wspólnotowe rodzi w ludziach odpowiedzialność, wzajemną życzliwość, skłania do zachowań negocjacyjnych w przypadku konfliktu interesów. W pracy spędzamy tak dużą część swojego życia,  że  długotrwały brak  zaspokojenia  potrzeb wspólnotowych prowadzi do frustracji i wypalenia.  W świecie zaczyna na nowo pojawiać się to zrozumienie, a pracodawcy zaczynają dostrzegać swoją ważną dla  przetrwania i dobrobytu  świata rolę społeczną.

Kiedy po moim szkoleniu uczestnicy wychodzą uśmiechnięci, nie tylko dlatego, że nauczyli się czegoś istotnego dla nich, ale także dlatego, że poczuli się częścią małej wspólnoty – wtedy czuję, że spełniłam swoją rolę i dostrzegam sens swojej pracy.