KOMUNIKACJA, ASERTYWNOŚĆ, ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

PRZYKŁAD PROGRAMÓW:

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA  2- dniowe warsztaty

Komunikacja interpersonalna to jedna z umiejętności, przydatnych w niemal każdej sytuacji życiowej; czy to prywatnej czy zawodowej. Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy  pragną na nowo przemyśleć znaczenie komunikacji interpersonalnej w codziennym współdziałaniu z innymi ludźmi oraz poznać zasady i techniki skutecznego porozumiewania się zarówno w grupie jak i w kontakcie indywidualnym.

 PLAN SZKOLENIA:

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2- dniowe warsztaty

W OFERCIE TAKŻE SZKOLENIA Z ZAKRESU:

  • BUDOWANIA ASERTYWNEJ POSTAWY
  • ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
  • NEGOCJOWANIA