ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI I ROZWOJEM

W OFERCIE :

 • ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ SZKOLENIOWĄ
 • SZKOLENIA METODYCZNE DLA TRENERÓW PRODUKCJI
 • IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH- SZKOLENIA DLA TRENERÓW, DZIAŁÓW HR I DZIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
 • PROWADZENIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH
 • SZKOLENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ
 • EWALUACJA SZKOLEŃ- WARSZTATY DLA TRENERÓW , DZIAŁÓW HR I DZIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ SZKOLENIOWĄ

 

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

 • SZKOLENIA METODYCZNE DLA TRENERÓW PRODUKCJI
 • IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH- SZKOLENIA DLA TRENERÓW, DZIAŁÓW HR I DZIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
 • PROWADZENIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH
 • SZKOLENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ
 • EWALUACJA SZKOLEŃ- WARSZTATY DLA TRENERÓW , DZIAŁÓW HR I DZIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ARTYKUŁY:

 

 

 

 

 

ZESPOŁY INDYWIDUALNEGO UCZENIA SIĘ ( ANG. LEARNING SETS)

 

Zobacz również: