3-dniowe warsztaty

 Cel ogólny szkolenia:

Wprowadzenie osób, które mają podjąć zadania związane z zarządzaniem szkoleniami, do najważniejszych zagadnień związanych z tym obszarem.

Cele szczegółowe:

 • Uporządkowanie wiedzy na temat zakresu  zadań i priorytetów działania w obszarze funkcji szkoleniowej ,
 •  Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem planów szkoleń i rozwoju, w oparciu o wybrane metody badawcze,
 • Rozwój wiedzy i umiejętności  dotyczących kolejnych kroków planowania ; organizacji i oceny szkoleń ,
 • Rozwój wiedzy na temat podstawowych zagadnień merytorycznych pracy trenera,
 • Przegląd podstawowych narzędzi do identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz oceny efektywności szkoleń,
 • Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zamawiania szkoleń,

 

PRZEBIEG SZKOLENIA:

Dzień I

Tematy:

1.Misja i strategia działu szkoleń w zależności od typu i wielkości organizacji: zasady organizacji  i pracy działu szkoleń .

2.Zintegrowanie procedur i procesów szkoleniowych z innymi procesami w organizacji.

3.Planowanie szkoleń w odniesieniu do potrzeb organizacji i pracowników:

 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IAPS)w praktyce kadrowej:
 • Zakres prowadzenia IAPS (organizacyjny, zawodowy i indywidualny)
 • narzędzia badawcze (systemy ocen pracowniczych, systemy kompetencji kluczowych, projekty IAPS, wywiady grupowe)
 • rodzaje opcji szkoleniowych i kryteria ich doboru

4. Współpraca z kadrą menedżerska w odniesieniu do identyfikacji potrzeb; projektów utrwalających efekty szkolenia oraz oceny długotrwałych efektów szkolenia:

 • przykłady dobrej i złej praktyki
 • zasady budowania współpracy z menedżerami

Dzień II

5.Przygotowanie raportu  – Planu szkoleń w organizacji

 • Założenia, struktura, budżet

6. Profesjonalne zamawianie szkoleń – poznanie warsztatu trenera

 • Proces projektowania szkolenia:
 • Formułowanie celów szkoleniowych
 • Metody treningowe a cele szkoleniowe i cele pracy
 • Styl pracy trenera a kultura organizacyjna firmy
 • Projektowanie transferu szkoleń w miejsce pracy (utrwalanie efektów szkolenia)
 • Projektowanie metod i narzędzi oceny efektywności szkoleń:
 • Ocena wiedzy, umiejętności i postaw:
 • Techniki oceny ( testy i praktyczne sprawdziany wiedzy i kompetencji; samooceny; techniki obserwacji; wywiady i inne)
 • Poziomy oceny: w trakcie treningu; na poziomie zdobytej wiedzy i umiejętności; uczestnika; na poziomie wpływu na wykonywaną prace; na poziomie wpływu na cały dział/ firmę
 • Projektowanie kosztorysu wydarzenia treningowego

Dzień III

7. Organizacja szkoleń:

 • Przygotowywanie oferty dla wykonawcy
 • Metody poszukiwania i kryteria wyboru trenerów i firm szkoleniowych
 • Logistyka szkoleń
 • Negocjacja kontraktów z wykonawcą: lista zagadnień

8. Transfer wiedzy w organizacji

 • Przepływ informacji w zespołach pracowniczych
 • Dzielenie się posiadaną i nową wiedzą.

9.Ocena efektywności funkcjonowania działu szkoleń w organizacji.

Metody pracy: wykład, dyskusja, studia przykładów i przypadków, ćwiczenia praktyczne.