TRAIN THE TRAINER

W OFERCIE:

  • SZKOLENIA METODYCZNE DLA TRENERÓW PRODUKCJI
  • SZTUKA PREZENTACJI
  • SZKOLENIE DLA MENTORÓW
  • IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH- SZKOLENIA DLA TRENERÓW, DZIAŁÓW HR I DZIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
  • PROWADZENIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH
  • SZKOLENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ
  • EWALUACJA SZKOLEŃ- WARSZTATY DLA TRENERÓW , DZIAŁÓW HR I DZIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
  • POMOCE METODYCZNE (STUDIA PRZYPADKÓW, SCENARIUSZE DO ODGRYWANIA RÓL, GRY, PREZENTACJE ITP.) PATRZ:

 WWW.HR24.PL

PRZYKŁADOWY PROGRAM

KOMPENDIUM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ

ARTYKUŁY:

AUTOPREZENTACJA – UMIEJĘTNOŚĆ POTRZEBNA KAŻDEMU

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE WIEKIEM W SZKOLENIACH?