BADANIE KOMPETENCJI – WYWIADY, BADANIA KWESTIONARIUSZOWE, ACDC

W OFERCIE :

  • TWORZENIE OPISÓW KRYTERIÓW KOMPETENCYJNYCH I NARZĘDZI OPARTYCH NA TYCH KRYTERIACH.
  • OCENA „MIĘKKICH” KOMPETENCJI W OPARCIU O WYWIAD, KWESTIONARIUSZE, ZADANIA.
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I WYKORZYSTYWANIA SYSTEMU KOMPETENCJI.
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZYGOTOWYWANIA I PROWADZENIA ACDC
  • PROJEKTOWANIE I PROWADZENIE ACDC, UDZIAŁ JAKO ASESOR.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

OCENA KWALIFIKACJI, KOMPETENCJI I POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW METODĄ ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

 PRZEBIEG WARSZTATÓW:

PRZEBIEG WARSZTATÓW

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

 • Tworzenie opisów kryteriów kompetencyjnych i narzędzi opartych na tych kryteriach.
 • Ocena „miękkich” kompetencji w oparciu o wywiad, kwestionariusze, zadania.
 • Szkolenia z zakresu zarządzania i wykorzystywania systemu kompetencji.
 • Projektowanie i prowadzenie ACDC, udział jako Asesor.

 

ARTYKUŁY:

 

 

 

 

 

 

10 BŁĘDÓW W PRZYGOTOWANIU I PROWADZENIU ACDC (ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTRE)