ZAWODOWO

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • W 1999 zdobyłam Międzynarodowe Certyfikaty Thames Valley University, London w zakresie: Treningu, Uczenia        się   i Rozwoju oraz Doradztwa i Oceny ( w ramach uczestnictwa w programie MATRIK- Management Training in Krakow and the Regions).
 • Dzięki udziałowi w ww. programie, miałam możliwość własnego rozwoju oraz szkolenia innych trenerów zarządzania. Wśród wielu szkoleń, w których uczestniczyłam bądź, które współtworzyłam we współpracy   z ekspertami brytyjskimi warto wspomnieć takie jak: „Train the trainer”; “Szkolenie dla Doradców i Asesorów”, “HRM we współczesnej organizacji, ”Wywiad epizodyczny jako metoda rekrutacji i selekcji”, “Centrum Oceny i Rozwoju”; “Umiejętności menedżerskie” (przywództwo, motywowanie, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą); „Negocjacje”, „Rozwiązywanie konfliktów”, „Prowadzenie Zespołów Uczenia się” i wiele innych. W ramach programu ukończyłam również 1- miesięczny, intensywny  kurs menedżerski w Manchester Business School w Manchesterze.
 • Cały czas rozwijam swoją wiedzę i umiejętności dzięki samokształceniu, pracy projektowej z różnymi zespołami oraz udziałowi w warsztatach ( ostatnio: z zakresu Analizy Transakcyjnej czy specyfiki szkoleń osób 50+)

 

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE:

 • Pracowałam jako psycholog (diagnosta, terapeuta, trener grupowy) , nauczyciel, trener, doradca.
 • Znajomości i przyjaźnie zawarte dzięki programowi MATRIK zaowocowały stworzeniem  Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów MATRIK. Doświadczenie w zakresie kierowania zdobyłam dzięki pracy  w Zarządzie Stowarzyszenia (2000-2002) a także poprzez zarządzanie “Szkołą Trenerów” oraz procesem certyfikacji trenerów w wymienionym Stowarzyszeniu. Kierowałam też licznymi zespołami projektowymi.
 • Od 1995 roku pracuję jako trener niezależny, współpracujący z firmami szkoleniowymi; w tym czasie miałam możliwość służyć doradztwem, coachingiem i szkoleniami w systemie otwartym bądź zamkniętym dla ponad 1500 firm różnej wielkości.
 • Posiadam duże doświadczenie w szkoleniach:

kierownictwa wyższego, średniego i niższego szczebla w takich tematach jak: umiejętności menedżerskie (leadership), motywowanie, zarządzanie w czasach zmian i inne.

z zagadnień HR (rekrutacja i selekcja, system oceny, outplacement, szkolenia i rozwój pracowników);

umiejętności osobistych (komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, asertywność itp.).

trenerów (train the trainer, szkolenia dla trenerów produkcji, sprzedaży, sztuka prezentacji, identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych; projektowanie i prowadzenie treningu; ewaluacja treningu);

 • Prowadzę konsulting i doradztwo w zakresie zagadnień HR: systemów ocen pracowniczych, systemów rekrutacji i selekcji, programów rozwoju pracowników, outplacementu.
 • Prowadzę diagnostykę na potrzeby rekrutacji oraz rozwoju pracowników na bazie wywiadów rekrutacyjnych, badania zestawem testów psychologicznych, badaniem w oparciu o metodę Sigmund, projektuję i prowadzę Centra Oceny i Rozwoju (ACDC).
 • Posiadam doświadczenie w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń oraz projektów, które były nowatorskie w swoim czasie( na przykład: Szkoły Trenerów, Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych oraz tworzenie długofalowych planów rozwojowych dla pracowników, outplacement, Certyfikowany Menedżer ds. Szkoleń).
 • Zaprojektowałam i przeprowadziłam wiele szkoleń otwartych z tematów: system ocen pracowniczych, rekrutacja i selekcja personelu, zarządzanie w oparciu o kompetencje kluczowe, train the trainer, planowanie szkoleń, ewaluacja szkoleń, zarządzanie funkcją szkoleniową a także: zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,  komunikacja interpersonalna, negocjacje, psychologiczne aspekty prowadzenia windykacji.
 • Posiadam doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych oraz prowadzeniu szkoleń w j. angielskim.
 • Projektuję materiały i narzędzia dla trenerów i działów HR .