REKRUTACJA I SELEKCJA

W OFERCIE :

  • ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA ROZMOWY REKRUTACYJNEJ ORAZ ANALIZY OTRZYMANYCH DANYCH.
  • ROZWÓJ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI.
  • WYWIAD EPIZODYCZNY I JEGO ZASTOSOWANIE W REKRUTACJI.
  • AUDYT ISTNIEJĄCYCH PROCESÓW I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE REKRUTACJI I SELEKCJI / DORADZTWO W ZAKRESIE BUDOWANIA PROCEDUR REKRUTACYJNYCH.
  • BUDOWANIE NARZĘDZI DO BADANIA KOMPETENCJI.

PRZYKŁADOWY  PROGRAM

ROZWÓJ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

 

ARTYKUŁY:

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – KILKA RAD PRAKTYKA

 

PYTANIA W ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

w WWW.Biznes-Firma.pl