2-dniowe warsztaty

CELE SZKOLENIA I POTENCJALNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  1. Szkolenie przybliża tematykę wdrażania Assessment i Development Centre (A/DC)    i może pomóc w podjęciu decyzji, czy taki system wprowadzać (pokazanie   od strony praktycznej wad i zalet, korzyści i kosztów).
  2. Szkolenie dostarcza bazowych umiejętności w zakresie: wyboru kompetencji do oceny, przygotowywania Centrum pod katem organizacyjnym i merytorycznym, prowadzenia oceny , wyciągania wniosków i ich prezentowania.
  3. Szkolenie prezentuje wachlarz zadań i narzędzi stosowanych w A/DC.

 Korzyści z udziału w warsztatach:

  • Możliwość poznania przykładowych zadań, harmonogramu, kompetencji,
  • Możliwość przećwiczenia sposobów budowania zadań, prowadzenia zadań, obserwacji, rangowania i oceny oraz udzielania informacji zwrotnych uczestnikom Centrum,
  • Możliwość zdobycia wiedzy na temat budowania, wdrażania i wykorzystywania wyników Assessment i Development Center,
  • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami oraz konsultacji z trenerem.