Moduł 1 Cel: Ustalenie wspólnej płaszczyzny pojęciowej; rozwinięcie umiejętności analizowania komunikatów pod kątem skuteczności w kategoriach treści i procesu porozumiewania się  Tematy: Komunikowanie a informowanie- podobieństwa i różnice; Nadawca-komunikat-odbiorca; Przyczyny barier w porozumiewaniu się; Komunikacja ustna a pisemna; podstawowe reguły i zasady dotyczące dobrej komunikacji ustnej i pisemnej; Cztery płaszczyzny komunikacji – wpływ tych płaszczyzn …