Archives

KOMPENDIUM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ

Warsztaty 3- dniowe Charakterystyka szkolenia: Szkolenie  oferuje kompendium wiedzy związanej z zasadami projektowania oraz prowadzenia szkolenia oraz rozwija podstawowe umiejętności w zakresie budowania programu szkoleniowego   i prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem wybranych 3-4 technik (np. wykład, dyskusja, studium przykładu, instruktaż). Pomocne, posiadane już kompetencje ułatwiające proces uczenia się na warsztatach:  wiedza   i umiejętności z zakresu komunikacji …

ZARZĄDZANIE WIEKIEM W SZKOLENIACH?

Czy rozmowa na temat różnic w uczeniu się związanych z wiekiem to kierowanie się stereotypami i niebezpieczeństwo stygmatyzacji, czy raczej prawidłowości statystyczne, które trener i osoba projektująca szkolenia powinna brać pod uwagę, aby być efektywną? Uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez firmę CDS z Krakowa pt. „Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powyżej 50 roku …

AUTOPREZENTACJA – UMIEJĘTNOŚĆ POTRZEBNA KAŻDEMU

Inspiracją do napisania poniższych uwag było przeprowadzone przeze mnie niedawno szkolenie z zakresu umiejętności autoprezentacji  i wystąpień publicznych dla liderów WCM. Temat okazał się bardzo trafny z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych. Uczestnicy, na co dzień  zajmujący się innymi zagadnieniami, z racji pełnienia swoich funkcji  w obrębie wdrażanego systemu muszą też podejmować rolę prezentera czy szkoleniowca. …