2-dniowe warsztaty Cele szkolenia: w obszarze wiedzy: rozwinięcie/pogłębienie/uporządkowanie wiedzy odnośnie: czynników wpływających na efektywne radzenie sobie w szybko zmieniającym się środowisku: cechy osobiste, kompetencje, radzenie sobie ze stresem zmiany ( m.in. krzywa radzenia sobie ze zmianą Adamsa, Hayes’a i Hopsona), własnych silnych i słabych stron w obszarze radzenia sobie ze zmianą, metod rozwijania elastycznego podejścia …