STUDIUM PRZYPADKU – PROCES OUTPLACEMENTU

Potrzeba outplacementu pojawiła się w wyniku podjętych decyzji o zmianach struktury organizacyjnej Firmy i związana z tym konieczność restrukturyzacji zatrudnienia: część pracowników otrzymało wypowiedzenia , inne osoby w niedalekiej przyszłości miały utracić pracę w związku   z planowaną likwidacją ich stanowisk pracy. Łącznie w obu grupach znalazło się 39 osób: 31 pracowników oraz 8 menedżerów. Wszystkie te osoby postanowiono objąć programem pomocy.

Określono następujące cele programu:

Z punktu widzenia uczestników programu celem było udzielenie im pomocy w  odnalezieniu się w nowej, trudnej sytuacji wynikającej z utraty pracy. Z punktu widzenia firmy program miał za zadanie utrzymanie dobrego wizerunku firmy w oczach odchodzących pracowników –  osób, które przecież wiele wniosły do firmy. Ważne było również utrzymanie dobrego wizerunku w oczach klientów zewnętrznych.

Grupa docelowa objęta programem pomocowym: osoby pozostające w okresie wypowiedzenia lub takie, których stanowiska w toku zmian struktury firmy przestaną istnieć. Wszystkim zwalnianym osobom została złożona oferta udziału w programie pomocy.

Udział w programie był dobrowolny; wszystkim zwalnianym osobom została złożona oferta. W momencie otrzymywania wypowiedzenia osoba uzyskiwała  informację,  że istnieje taka możliwość. W przypadku menadżerów była to oferta  realizowana przez firmę zewnętrzną, w przypadku pracowników –program był realizowany własnymi siłami.

W ramach  programu wewnętrznego zaplanowano i przeprowadzono następujące działania :

I etap:

Szkolenie jednodniowe obejmujące takie zagadnienia jak:

 • elementy prawa pracy
 • analiza ofert
 • pisanie CV i listu motywacyjnego
 • samo opis
 • planowanie sposobów poszukiwania pracy

II etap:

Indywidualne konsultacje obejmujące:

 • diagnoza umiejętności (testy)
 • określenie rynku / źródeł potencjalnych pracodawców
 • korekta sposobu autoprezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • weryfikacja ofert
 • pomoc w pisaniu listów motywacyjnych i cv
 • przygotowanie rekomendacji/ listów referencyjnych zawierających wyniki testów

 

W ramach programu realizowanego przez firmę zewnętrzną zaplanowano i przeprowadzono następujące działania:

2 indywidualne spotkania 4 –godzinne dla każdego uczestnika obejmujące:

 • pomoc we właściwym zrozumieniu sytuacji
 • wsparcie psychologiczne
 • pomoc w dookreśleniu profilu zawodowego i planów zawodowych
 • pomoc we właściwym formułowaniu CV
 • diagnoza umiejętności (testy)
 • określenie rynku / źródeł potencjalnych pracodawców
 • korekta sposobu autoprezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • nawiązanie kontaktu z firmami znajdującymi się na liście potencjalnych pracodawców oraz rozesłanie listów rekomendacyjnych, profilu zawodowego , CV
 • opieka nad uczestnikami (3 miesiące)

Autor: Danuta Mirek