1, 5 dniowe warsztaty

Cel  szkolenia  i potencjalne korzyści z udziału:

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w  bardziej efektywnym radzeniu sobie z nadmiernym stresem   i wypaleniem zawodowym poprzez:

 • Uporządkowanie/poszerzenie wiedzy nt. reakcji  stresowej, symptomów nadmiernego stresu i sygnałów wypalenia zawodowego. Wiedza ta powinna pomóc uczestnikom szybko dostrzec u siebie sygnały nadmiernego stresu i podjąć  działania ukierunkowane na ochronę własnego zdrowia i samopoczucia,
 • Uporządkowanie/poszerzenie wiedzy nt. sposobów radzenia sobie z nadmiernym stresem                      w perspektywie krótko i długofalowych działań. Może to być okazja do indywidualnej refleksji związanej z podejmowanymi przez siebie działaniami ukierunkowanymi na redukcję stresu oraz do podjęcia decyzji/planów odnośnie zmian w tym zakresie,
 • Dokonania analizy największych źródeł nadmiernego stresu  oraz refleksji co do sposobów minimalizacji negatywnego wpływu tych czynników na życie i pracę,
 • Poznanie i przećwiczenie technik relaksacyjnych,
 • Uporządkowania/poszerzenia wiedzy nt. zjawiska wypalenia zawodowego: przyczyn, symptomów, sposobów minimalizacji negatywnego wpływu tego zjawiska. Dokonanie refleksji i podjęcie planów działania ukierunkowanych na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Dodatkowo:

 • Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji (po wcześniejszym uzgodnieniu) – osobiście, po szkoleniu (2-godzinny dyżur trenera) lub ewentualnie telefonicznie, w terminie późniejszym  (w przypadku dużej liczby chętnych)
 • Otrzymają materiały z propozycjami ćwiczeń antystresowych opartych o pracę z ciałem, umysłem (postrzeganie rzeczywistości) i emocjami ( poszerzanie świadomości własnych emocji).

 

Przebieg szkolenia:

 1. Stres- wprowadzenie:
  • Stres a wydajność  pracy i odczucie zadowolenia z życia – krzywa stresu
  • Fizjologiczne uwarunkowania reakcji stresowej – etapy „walki  lub ucieczki” (krótko) -jakie działania antystresowe mogą przynieść oczekiwany efekt w zależności od etapu reakcji stresowej,
  • Psychofizyczne różnice w powstawaniu i utrzymywaniu się reakcji stresowej – jaki typ psychofizyczny reprezentujesz?  O czym powinieneś pamiętać?
 2. Symptomy przeżywania nadmiernego, długotrwałego stresu:
  • Fizyczne –  sygnały płynące z ciała,
  • Poznawcze- sygnały płynące ze sposobu postrzegania rzeczywistości i wyjaśniania jej,
  • Emocjonalne – sygnały płynące z koloru, rodzaju i natężenia przeżywanych uczuć,
  • Relacyjne – sygnały płynące ze sposobu, w jaki  zaczynamy funkcjonować w grupie społecznej.
 3. Moje źródła nadmiernego stresu – analiza indywidualna: co? dlaczego jest to dla mnie trudne?(dlaczego dla innych nie..) co mogę zmienić a z czym muszę nauczyć się żyć…
 4. Zmiana jako specyficzne źródło stresu – etapy radzenia sobie ze zmianą i sytuacją straty.
 5. Metody radzenia sobie ze stresem:
  • Krótko i długofalowe metody; indywidualna refleksja- czy zachowuję równowagę poszczególnych sfer życia, czy troszczę się o siebie… co powinnam/ powinienem zmienić, skąd czerpać motywację do zmiany nawyków,
  • Model Mercedes: ciało- umysł-emocje,
  • Praca z ciałem: praca z oddechem, relaksacja, ćwiczenia fizyczne, dieta,
  • Praca nad zmianą postrzegania rzeczywistości  (metody poznawcze): czy jestem optymistą? Jak pracować nad optymizmem? Katastrofizm  i narzekanie – pomaga czy jest toksyczne? Samoograniczające przekonania- po czym poznać, metody pracy nad zmianą,
  • Praca z emocjami: poszerzanie świadomości własnych emocji; sztuka poszukiwania              i udzielania wsparcia.
 6. Wypalenie zawodowe:
  • Trzy składniki wypalenia wg Ch. Maslach,
  • Symptomy wypalenia,
  • Możliwości zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.
 7. Tworzenie właściwych nawyków troski o siebie- jak utrwalić „postanowienia poprawy”.