Archives

PRZEBIEG WARSZTATÓW

DZIEŃ I: WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW PRAKTYCZNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER- wykład połączony z dyskusją Rekrutacja Budowanie ścieżek rozwoju Wspieranie rozwoju indywidualnego poprzez rozbudowaną informację zwrotną Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń Ocena efektywności programów rozwoju kompetencji Projektowanie zmian personalnych ETAPY REALIZACJI I PRZEPROWADZANIA BADAŃ ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER – omówienie studium przypadku, elementy …

OCENA KWALIFIKACJI, KOMPETENCJI I POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW METODĄ ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

2-dniowe warsztaty CELE SZKOLENIA I POTENCJALNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: Szkolenie przybliża tematykę wdrażania Assessment i Development Centre (A/DC)    i może pomóc w podjęciu decyzji, czy taki system wprowadzać (pokazanie   od strony praktycznej wad i zalet, korzyści i kosztów). Szkolenie dostarcza bazowych umiejętności w zakresie: wyboru kompetencji do oceny, przygotowywania Centrum pod katem organizacyjnym i merytorycznym, …

10 BŁĘDÓW W PRZYGOTOWANIU I PROWADZENIU ACDC (ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTRE)

    Nie tylko sama tworzę koncepcje ACDC , ale jestem też zapraszana do konsultacji przygotowanych Centrów, bądź biorę w nich udział jako Asesor. Z perspektywy takich ról jest mi oczywiście łatwiej dostrzec niedociągnięcia i mankamenty  przygotowania i stosowania tej metody oceny kompetencji. Poniżej przedstawiam niektóre z nich, które mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na …