Archives

ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ SZKOLENIOWĄ

3-dniowe warsztaty  Cel ogólny szkolenia: Wprowadzenie osób, które mają podjąć zadania związane z zarządzaniem szkoleniami, do najważniejszych zagadnień związanych z tym obszarem. Cele szczegółowe: Uporządkowanie wiedzy na temat zakresu  zadań i priorytetów działania w obszarze funkcji szkoleniowej ,  Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem planów szkoleń i rozwoju, w oparciu o wybrane metody badawcze, …

ZESPOŁY INDYWIDUALNEGO UCZENIA SIĘ ( ANG. LEARNING SETS)

Obecny, konkurencyjny rynek sprawia, że menedżer musi umieć poruszać się w ciągle zmieniających się warunkach. Konieczność przystosowania się do ciągłych zmian wymaga od menedżera nieustannego uczenia się i profesjonalnego rozwoju. Zespoły Indywidualnego Uczenia się powstały w odpowiedzi na sygnalizowaną przez świat biznesu potrzebę zorganizowania środowiska uczenia się, które stymulowałoby i ulatwiało proces ciągłego uczenia się …