Archives

WDRAŻANIE SYSTEMU OCEN PRACOWNICZYCH

Warsztaty 2-dniowe Cele szkolenia: Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat tego jak poprawnie przygotować i wdrożyć system oceny pracowniczej. Do kogo adresowane jest szkolenie? Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za przygotowywanie    i wdrażanie systemu ocen pracowniczych w organizacjach oraz osób, które chcą nabyć umiejętności z tego obszaru w ramach poszerzania swoich kwalifikacji. Korzyści …

JEŚLI NIE SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH (SOP), TO CO W ZAMIAN? – PRZEGLĄD NARZĘDZI DO PLANOWANIA ROZWOJU, WYZNACZANIA I MONITOROWANIA CELÓW I MOTYWOWANIA DO ROZWOJU.

  System Ocen Pracowniczych to narzędzie, które ma spełniać kilka celów w zakresie zarządzania ludźmi, m.in.  pomagać zebrać informacje przydatne do planowania rozwoju i szkoleń, monitorować poziom realizacji celów na danym stanowisku pracy, gromadzić informację nt. potencjału pracowników, pomagać w rozwoju poprzez możliwość autorefleksji i uzyskaniu rozwojowej informacji zwrotnej. Ta kompleksowość narzędzia to jego niewątpliwa …

PO CO WPROWADZAĆ SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH CZYLI CELE SYSTEMU Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKA

Jeśli chodzi o teoretyczny opis celów, zasad tworzenia i wdrażania systemu, to zagadnienia te są dobrze opisane  w polskiej literaturze fachowej .W artykule tym zamierzam raczej dokonać przeglądu wybranych tematów z punktu widzenia osoby, która od kilkunastu lat szkoli, doradza i po prostu rozmawia z praktykami zajmującymi się systemami ocen w swoich organizacjach. Moje doświadczenie …

ROZMOWA OCENIAJĄCA W METODZIE 360 STOPNI

W metodzie oceny 360 stopni ocenę przeprowadza się zazwyczaj poprzez system kwestionariuszy skierowanych do różnych osób, współpracujących na co dzień z oceniają osobą. Jak w takiej sytuacji zorganizować i przeprowadzić sesję udzielenia ocenianemu informacji zwrotnej   i zaplanowaniu z nią dalszych działań rozwojowych? Kto powinien taką sesję przeprowadzić? Zdarza się, że osoby wprowadzające tę metodę nie …

NAJCZĘSTSZE PYTANIA, KTÓRE ZADAJĄ UCZESTNICY SZKOLEŃ „WDRAŻANIE SYSTEMU OCEN PRACOWNICZYCH

Jak zaangażować kadrę kierowniczą we wdrażanie i rzetelną realizację zasad systemu? Po pierwsze pamiętajmy, że kadra kierownicza odpowiada za wyniki podległej jednostki i za to w pierwszym rzędzie jest rozliczana. To osoby zapracowane. Przygotowując system, w tym arkusze zapisu oceny i rozmowy pamiętajmy o tym. Oceńmy narzędzia i procedury pod kątem „przyjazności dla uczestnika”. Bądźmy …