Archives

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZORGANIZOWANYCH FORM UDZIELANIA POMOCY ODCHODZĄCYM PRACOWNIKOM

1-dniowe warsztaty CELE SZKOLENIA I POTENCJALNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: W trakcie 1-dniowego szkolenia zostaną omówione organizacyjne aspekty zorganizowanych form udzielania pomocy odchodzącym pracownikom oraz psychologiczne zagadnienia związane ze zwalnianiem, utratą pracy oraz poszukiwaniem nowych opcji zawodowych. Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi, polityką personalną w firmach oraz do tych, którzy są odpowiedzialni …

STUDIUM PRZYPADKU – PROCES OUTPLACEMENTU

STUDIUM PRZYPADKU – PROCES OUTPLACEMENTU Potrzeba outplacementu pojawiła się w wyniku podjętych decyzji o zmianach struktury organizacyjnej Firmy i związana z tym konieczność restrukturyzacji zatrudnienia: część pracowników otrzymało wypowiedzenia , inne osoby w niedalekiej przyszłości miały utracić pracę w związku   z planowaną likwidacją ich stanowisk pracy. Łącznie w obu grupach znalazło się 39 osób: …

PROJEKTOWANIE PROCESU OUTPLACEMENTU

Podstawą do projektowania procesu outplacementu jest zrozumienie kontekstu organizacyjnego    w jakim będzie on przebiegał oraz jasne określenie celu i oczekiwanych efektów dla firmy i dla pracowników. Bardzo ważne jest również określenie budżetu, realnych możliwości zaangażowania sił wewnętrznych oraz ram czasowych projektu.   ETAPY   ZAANGAŻOWANE OSOBY           I.            Etap wstępny –          Określenie jasnych, czytelnych …