Archives

ROZWÓJ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

Warsztaty 2-dniowe Szkolenie realizowane w formie otwartej i zamkniętej we współpracy z firmą szkoleniową CSK  Partner Cel ogólny szkolenia: Celem ogólnym szkolenia jest wsparcie uczestników w ich zadaniach rekrutacyjnych poprzez umożliwienie oparcia się na profesjonalnych narzędziach, wzorach, zasadach postępowania tak w procesie rekrutacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Cele szczegółowe szkolenia: Rozwój umiejętności tworzenia pożądanych profilów …

PYTANIA W ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

  BADANIE KOMPETENCJI Pamiętajmy, że najlepiej przygotowywać pytania pod kątem danego stanowiska pracy; poniższe pytania mogą być jedynie inspiracją. Kompetencje możemy zbadać poprzez pytania odnoszące się: 1.Do przeszłości: Zadając pytania o przeszłe osiągnięcia Kandydata bazujemy na założeniu, że potrafi on w przyszłości podobnie podejść do zadań o podobnym charakterze. Natomiast zbadanie wniosków, jakie Kandydat wyciągnął …

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – KILKA RAD PRAKTYKA

Rozmowa kwalifikacyjna jest podstawową formą przeprowadzania selekcji. Warto jednak pamiętać, że jeśli prowadzą ją nieprzygotowane osoby, to jej poziom wiarygodności jest niski. Zebrane informacje są powierzchowne, a ocena podejmowana jest bardziej na podstawie intuicji i efektu pierwszego wrażenia niż rzeczywistych faktów. Poniżej przedstawiłam uwagi i rady związane z tzw. klasycznym podejściem do rozmowy rekrutacyjnej. Rozumiem …